Nyheter

Egg fra oppdrettstorsk funnet i Meløy i Nordland

28.03.2023

Vi har funnet egg fra oppdrettstorsk i sjøområdet rundt Åmøy i Meløy kommune. Prøveinnsamlingen er en del av et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet for å øke kunnskapen om miljøkonsekvenser av torskeoppdrett.

Pålegg om utslakting

28.02.2023

Etter funn av kjønnsmoden torsk på tre av lokalitetene til Norcod, er selskapet i dag pålagt utslakting i henhold til selskapets egen utslaktingsplan.

Fra 1. april må du levere B-undersøkelser via fiskeridir.no

17.02.2023

Fra 1. april 2023 skal rapport om trendovervåkning av miljøtilstanden på matfiskanlegg, B-undersøkelse, sendes inn fra Min side på fiskeridir.no. Skjemaet på Altinn stenges. Vi oppfordrer deg til å ta i bruk Min side i god tid før april.

Resultater fra DNA-sporing er klare

15.02.2023

Vi har mottatt resultatene fra DNA-sporing av rømt torsk i Meløy i Nordland. Sporingsrapporten konkluderer med at det er en svært stor grad av genetisk likhet mellom de rømte torskene, og fisk fra merdene i Norcod sitt anlegg.

Pålegg om utslakting i Nordland

03.02.2023

Fiskeridirektoratet har pålagt NorCod utslakting av to merder på lokalitet i Frosvika i Meløy kommune, etter funn av kjønnsmoden torsk i anlegget.

Fersk rapport om kobber fra akvakulturanlegg

26.01.2023

Fiskeridirektoratet er opptatt av hvilken effekt kobber som er i bruk i akvakulturnæringen har på miljøet. Ny rapport konkluderer blant annet med at utslippene fra oppdrettsanlegg er i en slik størrelsesorden at forskerne ved Havforskningsinstituttet forventer negative effekter på organismer rundt anleggene.

Oppdrettstorsk skal ikke avregnes kvoten

19.01.2023

Fiskeridirektoratet jobber nå med å finne en praktisk løsning på utfordringen fiskere har fått som har fisket og levert oppdrettstorsk i og rundt Meløy i Nordland. Den leverte oppdrettstorsken skal ikke avregnes på torskekvoten til den enkelte fisker.

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen