Nyheter

Revidert tilråding for minste smoltvekt

07.09.2022

Fiskeridirektoratet har revidert tilrådinga for minste individvekt av laksesmolt ved ulike maskeopningar. Dette er gjort for å redusere risikoen for at smolt rømmer gjennom notmaskene.