Dato for auksjonen 2022 er fastsatt

Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt forskrift om auksjon av tillatelser til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret 2022.

Dato for auksjonen er fastsatt til 27. september 2022. Fristen for å registrere seg til auksjonen er 30. august 2022.

Den nye produksjonskapasiteten vil tildeles i de grønne produksjonsområdene 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12 og 13.

Auksjonen vil gjennomføres som en simultan klokkeauksjon. Det gis i tillegg mulighet for å oppgi exit-bud. Auksjonsformatet er i hovedsak likt som ved tildelingsrunden i 2020.

Registreringsskjema og mer informasjon om auksjonen finner du på vår temaside for akusjonen 2022.

Oppdatert: 27.07.2022