Fangst av kongekrabbe for turistfiskebedrifter

Turistfiskebedrifter kan søkje om adgang til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område. Den totale kvota for turistfiske etter kongekrabbe er fastsett til 13 tonn i 2023.

Det er fire skjema for fangst av kongekrabbe for turistfiskebedriftar:

Skjema for søknad om deltaking i turistfiske etter kongekrabbe (pålogging via ID-porten)

Skjema for rapportering av fangst av kongekrabbe i fritids- og turistfiske (pålogging via ID-porten)

Skjema for aktivmelding for turistfiskebedrifter, som har fått innvilga adgang til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område (pålogging via ID-porten)

Skjema for melding om påslått/avslått AIS i kongekrabbefiske (pålogging via ID-porten)

Formål og vilkår

Retningslinjer for turistfiske etter kongekrabbe

Det er to tildelingsrundar for bedrifter som ynskjer å fangste kongekrabbe i turistfiskekvota. Påmeldingsfristen for deltaking i turistfiske det kommande året er 4. desember. For at flest mulig skal få høve til å delta, har vi også ein tildelingsrunde i juni kvart år. Påmelding for andre tildelingsrunde skjer mellom 15. mai og 31. mai.  

 

For å søkje må turistfiskebedrifta vere registrert i Brønnøysundregisteret, og bedrifta sitt formål må inkludere «turistfiske» eller liknande. Turistar kan ikkje på eigen hand drive fangst av kongekrabbe gjennom bedrifta sitt løyve.

Det er kun naudsynt å søkje ein gong per reguleringsår.