Min side

Min side er en sikker kommunikasjonskanal. Når du logger inn, får du tilgang til ulike tjenester og skjema fra Fiskeridirektoratet.

Hvem kan bruke Min side?

Alle som har en rolle i Altinn på vegne av virksomheten kan se informasjon eller sende inn skjema for virksomheten til Fiskeridirektoratet.

Det er den ansvarlige i virksomheten som tildeler roller. Du må derfor spørre denne personen om du kan få en slik rolle. Rollen «Utfyller/innsender» er tilstrekkelig for å kunne bruke Min side.

Hvordan gi rettigheter til andre? (altinn.no)

Privatpersoner kan også logge inn på Min side og registrere seg for hummerfiske.

Akvakultur

På Min side kan du:

 • Melde rømming
 • Melde gjenfangst
 • Se registrert informasjon om selskapet
 • Se innleverte miljørapporter
 • Se innleverte biomasserapporter
 • Sende inn skjema

Logg inn på Min side

Yrkesfiske

På Min side kan du:

 • Se informasjon om fartøy
 • Se dispensasjoner
 • Se kvotestatus for NVG-Sild
 • Se ERS
 • Se resultat fra fangstprøver levert til HI
 • Sende inn skjema

Logg inn på Min side

Turistfiske

På Min side kan du:

 • Registrere turistfiskebedriften
 • Deaktivere bedriften
 • Se registrert fangst
 • Legge til fangst
 • Sende inn skjema

Logg inn på Min side

Viktig informasjon om registrering av turistfiskebedrift 

Fritidsfiske

På Min side kan du:

 • Registrere deg for hummerfiske

Logg inn på Min side