Kristian Landmark Skaar

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: miljøseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Tapt redskap, redskapsopprydding, praktiske fiskerirelaterte problemstillinger, sjøkreps, sjøfugl, sameksistens - fiskeri og seismikk, havbunnsmineraler, marin forsøpling, fiskeforsøk og redskapsutvikling (trål, teiner etc), saksbehandling