Klagesaksenheten

Ledes av Rune Løvås.


Navn
Erik Ludvigsen
Kjersti Benedikte Ulvik
Rune Løvås

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet