Joar Justad

E-post:

Avdeling: Tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Landbasert akvakultur, oppfølging av veileder for tilstandsanalyse, rømming av fisk, tekniske problemstillinger innenfor akvakultur