Bernt Bertelsen

E-post:

Avdeling/seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen i region Nord

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Sekretariat Fjordfiskenemnda. Pilotprosjekt for regional styrking av havressursforvaltningen. Høringssaker for region Nord, utøvelse av fisket (ulike redskaper, fjordlinjer mv.).