reguleringsseksjonen

Ledes av Trond Ottemo. Seksjonen utarbeider blant annet forskrifter som på kort varsel stenger og åpner fiskerier i norske farvann. De ansatte deltar i utviklingen av nye forskrifter og lover som blir endelig vedtatt av Fiskeri- og kystdepartementet. De deltar også i forhandlinger om kvoter i Norge og internasjonalt.


Navn
Alejandro Chambi Maldonado
Amund Sæther Eikrem
Andreas Haugstvedt
Elin Winsents
Guro Gjelsvik
Guro Kristoffersen Lysnes
Hanne Østgård
Hild Ynnesdal
Hilde M. Jensen
Inger-Anne Arvesen
Kjersti Benedikte Ulvik
Kjetil Øvregaard Østebø
Magnus Falnes Hole
Maja K. Rodriguez Brix
Njål Wang Andersen
Snorri Runar Palmason
Trond Ottemo
Øystein Hermansen

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet