Andreas Haugstvedt

E-post:

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Norge-EU, Norge-UK, forvaltning i Nordsjøen og Skagerrak: torsk, sei, reker, rødspette, industrifiske: tobis, øyepål, hestmakrell, breiflabb, kveite, enkeltsaker inndragning