Bilder

Fiskeridirektoratet har et utvalg typer profilfoto: dokumentariske bilder, dekorbilder og portretter av de ansatte.

Det er viktig å beholde et gjennomgående uttrykk også på foto og video. Bildeog videostilen skal derfor, i den grad det er mulig og naturlig, være preget av kalde blåtoner. I tillegg til å gi et frisk, tydelig og moderne uttrykk, trekker disse blåtonene sterke referanser til havet, samt fiskeri- og havbruksnæringen.

Illustrasjon som viser hvilken tone bilder skal ha og ikke ha.

Tilgang til Fiskeridirektoratets fulle bildebibliotek er passordbeskytta. Det er kun et utvalg bilder som er tilgjengelig for fri ikke-kommersiell bruk mot kreditering. Kontakt  for å få tilgang.