Logo

Fiskeridirektoratets logo ble utviklet av heraldikeren Hallvard Trætteberg og godkjent av Utenriksdepartementet i 1978.

Logofilene er nederst på denne siden.

Logoen har to deler: navnetrekket og et logosymbol. Logosymbolet består av riksvåpenets krone og en havfrue som vokter over to fisker. Havfruen opptrer som herskerinne over havene, slik hun var det i gammelgresk mytologi, som Neptuns ektefelle og dronning. Riksvåpenets krone benyttes i mange offentlige etater og representerer offentlig myndighet.

Logovarianter

Venstrestilt logo

Det er tre varianter av logoen: Venstrestilt, midtstilt og høyrestilt. De tre variantene kan brukes der det passer best å plassere dem; venstrestilt logo til venstre på flaten, høyrestilt logo til høyre og den midtstilte versjonen fungerer best ved midtstilling i flaten.

Logofarger

Midtstilt hvit logo på blå bakgrunn

Logoen skal primært brukes i blå versjon på hvite flater eller hvit (negativ) på blå profilflater.

Når det ikke er farger tilgjengelig, brukes hvit versjon på mørke grå flater eller grå versjon på hvite flater.

Hvis logoen skal opptrer som «gjest» på andre merkevarers profil, brukes hvit logo på mørke flater eller blå versjon på lyse flater.

Friområde rundt logoen

Friområde rundt logoen

For å fremstå som en tydelig avsender, skal det i et friområde rundt logoen ikke være noen elementer. Denne avstanden mellom logo og andre element skal minimum være logosymbolets høyde (x) etter at ønsket størrelse på logo er satt. Derfor vil friområdet variere med logoens størrelse.

Spesialvariant av logoen

Det er utviklet en spesialvariant av logoen, som kan brukes i sammenhenger der bruk av de primære logovariantene byr på utfordringer. Det kan for eksempel gjelde ved skilting av bygg, på båter og flater som har begrenset høyde.

Denne varianten skal ikke brukes i mindre størrelse enn 20 cm bredde i trykk og 1800 pxl bredde på skjerm.

Bruk av denne logovarianten skal alltid godkjennes av kommunikasjonsstaben.

Løsrevet navnetrekk og logosymbol

Løsrevet logosymbol og navnetrekk

Logosymbolet og navnetrekket kan løsrives fra hverandre og brukes hver for seg. Hvis de blir brukt hver for seg på samme flate, skal de – for å unngå at det oppfattes som en variant av logoen - ikke stå for nært hverandre.

Minimums-avstanden mellom navnetrekk og logosymbol skal utgjøre 2 ganger bredden på navnetrekket (2y).

Norske logoer

Midtstilte logoer

Venstrestilte logoer

English logos

Centered logos

Left-aligned logos