Nyheter

Tilskudd til fiskeriforskning

03.10.2023

I forrige runde delte Fiskeridirektoratet ut 12 millioner til fiskeriforskning. I år er søknadsfristen satt til 10. november.

Restauksjonen er åpen

02.10.2023

Restauksjon av tillatelser til laks, ørret og regnbueørret åpnet i dag, 2. oktober 2023.

Fellesaksjon mot ulovleg reiskap

29.09.2023

I perioden 22. – 26. september gjennomførte Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Politiet ein fellesaksjon i Vestland fylke. Aksjonen resulterte i 57 beslag og 30 anmeldelsar.

Flere nye fredningsområder for hummer

28.09.2023

Fiskeridirektoratet har nå vedtatt å opprette i alt åtte nye fredningsområder for hummer i Sør-Norge. Alle de nye områdene gjelder fra og med 1. oktober.

Forskningskvoter for 2024

26.09.2023

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige forskningskvoter av en begrenset størrelse for tildeling til forsknings- og undervisningsformål. Søknadsfrist 31. oktober 2023.

Restauksjon starter mandag 2. oktober

21.09.2023

Restauksjonen gjelder til sammen 8 243 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB), fordelt over fem produksjonsområder. Fiskeridirektoratet vil stå for den praktiske gjennomføringen av auksjonen.