Nyheter

Tips om rømt regnbueørret

31.08.2023

Fiskeridirektoratet har de siste dagene mottatt tips om fangster av rømt regnbueørret i Øygarden og Bjørnafjorden.

Kurs for fiskerikyndige 2023

24.08.2023

Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 14.-16. november 2023. Kurset arrangeres i Bergen. Påmeldingsfrist 10. september.

Fiskeridirektoratet på Aqua Nor 2023

21.08.2023

Tradisjonen tru deltek Fiskeridirektoratet på Aqua Nor i Trondheim dette året også. Messa opnar tysdag 22. august og stenger dørene torsdag 24. kl. 17:00. Denne gongen vil vi fokusere på torskeoppdrett, nye krav til naturkartlegging og havbruk til havs.