Nyheter

Ny forskrift om prøvetaking

15.08.2023

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt en ny forskrift om prøvetaking av industrifangster ved landing.

Fiskeridirektoratet på mange arenaer

10.08.2023

Fiskeridirektoratet vil vere aktivt til stades på fleire arenaer dei neste vekene. Vi skal delta på Arendalsuka i Arendal, på Aqua Nor i Trondheim og på Blue Fish Expo i Ålesund.

Fiskeridirektoratet rydder tapte fiskeredskaper

08.08.2023

Årets havgående opprenskingstokt etter tapte og gjenstående fiskeredskaper starter den 10. august med det innleide fartøyet M/S «Vikingbank». Toktet varer til slutten av september og går fra Ålesund i sør til Kirkenes i nord.

Resultater fra prøvetaking på rekefelt

07.07.2023

Fiskeridirektoratet har torsdag 6. juli gjennomført prøvetaking på 5 rekefelt, som ble stengt på Helgeland for om lag tre uker siden. Med bakgrunn i reker langt under minstemålet.

Planlegg notkontroll til hausten

06.07.2023

Fiskeridirektoratet planlegg no ein tilsynskampanje med temaet notkontroll. Til hausten vil dette tilsynet vere retta mot oppdrettsselskap, mens til neste år vil vi føre tilsyn med selskap som leverer notinspeksjonstenester. 

Conference announcement

05.07.2023

Welcome to the 2nd international Symposium on Catch Identification Technologies. The symposium will be held in Tromsø, a city located 400 km above the Artic circle and often called “the gateway to the Arctic” on the 19th-20th of March 2024.