Nyheter

Restauksjon starter mandag 2. oktober

21.09.2023

Restauksjonen gjelder til sammen 8 243 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB), fordelt over fem produksjonsområder. Fiskeridirektoratet vil stå for den praktiske gjennomføringen av auksjonen.

Nærmar seg bruksforbod

21.09.2023

Fiskeridirektoratet minner om krav om posisjonsrapportering (VMS) og elektronisk rapportering (ERS) som vart innført 1. juli 2023 for fartøy over 10 meter.  

Dialogmøte om kystnære lokale fiskebestander

20.09.2023

SENJA: Fiskeridirektoratet inviterer til åpent dialogmøte 12. oktober i Frovåghamn på Senja om forvaltning av kystnære fiskebestander i Andfjorden, Vågsfjorden og Solbergfjorden.