Statistikkalenderen

Kommende statistikk fra Fiskeridirektoratet for inntil fire måneder framover. Eventuelle avvik fra oppgitt publiseringsdato formidles så raskt som mulig, og ny publiseringsdato oppgis.

Statistikkalenderen 2023

Dato
Område
Statistikk
Statistikktype
09.03.23 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned
Foreløpige tall for jan-feb 2023
Forvaltning
23.03.23 Akvakultur Biomassestatistikk
Foreløpige tall for sep 2022-feb 2023
Forvaltning
13.04.23 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned
Foreløpige tall for jan-mar 2023
Forvaltning
20.04.23 Akvakultur Biomassestatistikk
Foreløpige tall for okt 2022-mar 2023
Forvaltning
11.05.23 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned
Foreløpige tall for jan-apr 2023
Forvaltning
11.05.23 Fiske/fangst Populasjonen i lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten
Endelige tall for 2022
Offisiell
23.05.23 Akvakultur Biomassestatistikk
Foreløpige tall for nov 2022-apr 2023
Forvaltning
25.05.23 Akvakultur Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring
Foreløpige tall for 2022
Offisiell
25.05.23 Akvakultur Statistikk for akvakultur
Foreløpige tall for 2022
Offisiell
08.06.23 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned
Foreløpige tall for jan-mai 2023
Forvaltning
22.06.23 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. år
Endelige tall for 2022
Offisiell
29.06.23 Akvakultur Biomassestatistikk
Foreløpige tall for des 2022-mai 2023
Forvaltning
       
Tidligere publiseringer i 2023:  
05.01.23 Fiske/fangst Fiskefartøy
Foreløpige tall for 2022
Offisiell
05.01.23 Fiske/fangst Fiskermanntallet
Foreløpige tall for 2022
Offisiell
05.01.23 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. år
Foreløpige tall for 2022
Offisiell
05.01.23 Fiske/fangst Den aktive fiskeflåten (fartøy med fangstinntekt)
Foreløpige tall for 2022
Offisiell
12.01.23 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned
Foreløpige tall for jan-des 2022
Forvaltning
19.01.23 Akvakultur Biomassestatistikk
Foreløpige tall for jul-des 2022
Forvaltning
26.01.23 Akvakultur Antall akvakulturtillatelser pr. 31.12.
Endelige tall for 2022
Offisiell
09.02.23 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned
Foreløpige tall for jan 2023
Forvaltning
23.02.23 Akvakultur Biomassestatistikk
Foreløpige tall for aug 2022-jan 2023
Forvaltning
       

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen