Reguleringsmøte november 2022

Det årlege haustmøtet om reguleringar av fiskebestandane var i Bergen i byrjinga av november. Det var i utgangspunktet kun inviterte deltakarar som kunne møte. Andre kunne følgje møtet via strømming på nett.

Kvar: Fiskeridirektoratet, Strandgaten 229, Bergen

Når: 9. og 10. november 2022. Møtestart er kl. 09:00

Kven: Adresseliste (pdf, 44.6 kB)

Tema: Saksliste (pdf, 166.8 kB), saksdokummenter del 1 (sak 1-11) (pdf, 10.7 MB), saksdokumenter del 2 (sak 12-31) (pdf, 18.3 MB)

Reguleringsmøtet er samansett av organisasjonar som er engasjert i og er opptatt av fiskeri i norske havområde. Her blir Fiskeridirektoratets framlegg til reguleringar av alle dei viktigaste fiskebestandane for komande år diskutert.

Følg møtet via strømming

Møtet vil bli strømma og du kan følge det via denne lenka: https://my.rec.vc/live/8TF9w9FUREu5oUvp

Påmelding stengt

Innspel eller forslag til saker måtte vere Fiskeridirektoratet i hende innan måndag 24. oktober.

Påmelding til møtet kunne gjerast på eit digitalt skjema (sjå under) eller på e-post til  innan 24. oktober.

Reguleringsmøte 2022: saksliste og dokument

Saksnr.

Sak

Saksdokument

Innspel

Referat

Sak 1/2022

Regulering av fisket etter torsk nord for 62° N i 2023

Torsk nord (pdf, 926.6 kB)

Kvotefleks (pdf, 310.2 kB)

Torsk nord - Sametinget (pdf, 150.2 kB)

Fiskebåt: torske- og rekesektoren (pdf, 169.9 kB)

Fiskarlaget Nord (pdf, 265.0 kB)

Nordland Fylkes Fiskarlag (pdf, 143.7 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 229.7 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 36.5 kB)

Sjømat Norge - vedlegg (pdf, 161.5 kB)

Bivdu (pdf, 233.0 kB)

Referat (pdf, 443.9 kB)

Sak 2/2022

Regulering av fisket etter hyse nord for 62° N i 2023

Hyse nord (pdf, 396.6 kB)

Kvotefleks (pdf, 310.2 kB)

Hyse - Sametinget (pdf, 120.0 kB)

Fiskarlaget Nord (pdf, 265.0 kB)

Nordland Fylkes Fiskarlag (pdf, 156.5 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 216.2 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 88.5 kB)

Sjømat Norge - vedlegg (pdf, 161.5 kB)

Bivdu (pdf, 233.0 kB)

Referat (pdf, 443.9 kB)

Sak 3/2022

Regulering av fisket etter sei nord for 62° N i 2023

Sei nord (pdf, 685.9 kB)

Kvotefleks (pdf, 378.2 kB)

Sei nord - Sametinget (pdf, 115.2 kB)

Fiskarlaget Nord (pdf, 265.0 kB)

Fiskernes Agnforsyning (pdf, 122.2 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 267.5 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 88.9 kB)

Sjømat Norge - vedlegg (pdf, 161.5 kB)

Bivdu (pdf, 233.0 kB)

Referat (pdf, 443.9 kB)

Sak 4/2022

Påbud om bruk av fangstbegrensingssystem i snurrevad nord for 62°N

Fangstbegrensning snurrevad (pdf, 95.2 kB)

Vedlegg 1 (pdf, 144.4 kB)

Vedlegg 2 (pdf, 426.6 kB)

Vedlegg 3 (pdf, 344.8 kB)

Pelagisk forening (pdf, 116.6 kB)

Referat (pdf, 203.0 kB)

Sak 5/2022

Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2023

Blåkveite (pdf, 259.6 kB)

Blåkveite - Sametinget (pdf, 102.1 kB)

Fiskebåt: torske- og rekesektoren (pdf, 169.9 kB)

Andøy Spacecenter (pdf, 106.4 kB)

Fiskarlaget Nord (pdf, 265.0 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 216.9 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 89.2 kB)

Sjømat Norge (pdf, 61.1 kB)

Nordland Fylkes Fiskarlag (pdf, 994.6 kB)

Bivdu (pdf, 233.0 kB)

 

Sak 6/2022

Regulering av fisket etter uer i 2023

a) Snabeluer

b) Vanleg uer

c) I Irmingerhavet

Snabeluer (pdf, 131.2 kB)

Vanlig uer (pdf, 232.7 kB)

Uer i Irmingerhavet (pdf, 205.1 kB)

Vedlegg - Uer i Irmingerhavet (pdf, 368.7 kB)

Uer - Sametinget (pdf, 132.9 kB)

Fiskebåt: torske- og rekesektoren (pdf, 169.9 kB)

Fiskarlaget Nord (pdf, 265.0 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 259.7 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 45.7 kB)

Nordland Fylkes Fiskarlag (pdf, 873.9 kB)

Bivdu (pdf, 233.0 kB)

Sak 7/2022

Regulering av fisket etter rognkjeks i 2023

Rognkjeks (pdf, 2.0 MB)

Kvoteråd rognkjeks (pdf, 608.5 kB)

Rognkjeks -Sametinget (pdf, 103.6 kB)

Fiskarlaget Nord (pdf, 265.0 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 145.0 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 30.3 kB)

Nordland Fylkes Fiskarlag (pdf, 750.0 kB)

Bivdu (pdf, 233.0 kB)

Referat (pdf, 1.5 MB)

Sak 8/2022

Regulering av fisket etter sei sør for 62 N° i 2023 Sei Nordsjøen og Skagerrak (pdf, 591.2 kB)

Fiskebåt: torske- og rekesektoren (pdf, 169.9 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 260.8 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 30.9 kB)

Referat (pdf, 211.3 kB)

Sak 9/2022

Regulering av fisket etter torsk sør for 62°N i Nordsjøen og Skagerrak i 2023 Torsk i Nordsjøen og Skagerrak (pdf, 705.8 kB)

Fiskebåt: torske- og rekesektoren (pdf, 169.9 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 334.1 kB)

Referat (pdf, 347.7 kB)

Sak 10/2022

Regulering av fisket etter

a) botnfisk ved Grønland i 2023

b) torsk i NAFO-området i 2023

Botnfisk ved Grønland (pdf, 115.6 kB)

Torsk i NAFO (pdf, 217.6 kB)

Fiskebåt: torske- og rekesektoren (pdf, 169.9 kB)

Referat (pdf, 21.9 kB)

b) Referat (pdf, 742.8 kB)

Sak 11/2022

Regulering av djuphavsarter i internasjonale farvatn i 2023 Dyphavsarter (pdf, 378.7 kB)  

Referat (pdf, 611.0 kB)

Sak 12/2022

Regulering av fisket etter vassild i 2023 Vassild (pdf, 527.0 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 127.8 kB)

Sjømat Norge - vedlegg (pdf, 190.5 kB)

Referat (pdf, 1.1 MB)

Sak 13/2022

Regulering av fisket etter reker i 2023

a) Ved Grønland

b) I Nordsjøen og Skagerrak

c) Nord for 62°N

Reker ved Grønland (pdf, 96.1 kB)

Reker Nordsjøen og Skagerrak (pdf, 579.2 kB)

Reker nord (pdf, 175.7 kB)

Reker - Sametinget (pdf, 121.2 kB)

Fiskebåt: torske- og rekesektoren (pdf, 169.9 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 136.1 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 32.6 kB)

Bivdu (pdf, 233.0 kB)

a)Referat (pdf, 37.5 kB)
b)Referat (pdf, 3.6 MB)
c)Referat (pdf, 62.4 kB)

Sak 14/2022

Regulering av fisket etter leppefisk i 2023 Leppefisk (pdf, 1.1 MB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 34.4 kB)

Norges Fiskarlag (PDF, 141.2 kB)

Referat (pdf, 79.7 kB)

Sak 15/2022

Regulering av fisket etter makrellstørje i 2023 Makrellstørje (pdf, 584.2 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 30.1 kB)

Sjømat Norge - vedlegg (pdf, 190.5 kB)

Sak 16/2022

Regulering av fisket etter norsk vårgytande sild i 2023

NVG sild (pdf, 1.3 MB)

Vedlegg - ICES (pdf, 987.0 kB)

NVG sild - Sametinget (pdf, 119.5 kB)

Fiskarlaget Nord (pdf, 265.0 kB)

Nordland Fylkes Fiskarlag (pdf, 156.2 kB)

Pelagisk forening (pdf, 177.9 kB)

Fiskernes Agnforsyning (pdf, 122.2 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 154.9 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 33.4 kB)

Fiskebåt (pdf, 294.7 kB)

Bivdu (pdf, 233.0 kB)

Referat (pdf, 14.7 MB)

Sak 17/2022

Regulering av fisket etter makrell i 2023

Makrell (pdf, 1.1 MB)

Makrell - Sametinget (pdf, 102.2 kB)

Fiskarlaget Nord (pdf, 265.0 kB)

Nordland Fylkes Fiskarlag (pdf, 115.8 kB)

Pelagisk forening (pdf, 116.2 kB)

Fiskernes Agnforsyning (pdf, 122.2 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 156.2 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 32.4 kB)

Fiskebåt (pdf, 294.7 kB)

Bivdu (pdf, 233.0 kB)

Referat (pdf, 19.7 MB)

Sak 18/2022

Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2023 Sild i Nordsjøen og Skagerrak (pdf, 882.7 kB)

Pelagisk forening (pdf, 119.3 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 30.9 kB)

Fiskebåt (pdf, 294.7 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 154.2 kB)

Referat (pdf, 153.1 kB)

Sak 19/2022

Regulering av fisket etter hestmakrell i 2023 Hestmakrell (pdf, 932.8 kB)

Pelagisk forening (pdf, 117.0 kB)

Fiskebåt (pdf, 294.7 kB)

Norges Fiskarlag (PDF, 135.8 kB)

Referat (pdf, 2.1 MB)

Sak 20/2022

Orientering om fisket etter brisling i 2022/2023 Orientering brisling (pdf, 293.3 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 130.5 kB)

Fiskebåt (pdf, 294.7 kB)

Sak 21/2022

Regulering av fisket etter kolmule i 2023 Kolmule (pdf, 645.3 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 132.7 kB)

Fiskebåt (pdf, 294.7 kB)

Referat (pdf, 7.4 MB)

Sak 22/2022

Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2023

Lodde Barentshavet (pdf, 446.4 kB)

Vedlegg - Lodde Barentshavet (pdf, 868.0 kB)

Lodde Barentshavet - Sametinget (pdf, 102.8 kB)

Fiskarlaget Nord (pdf, 265.0 kB)

Nordland Fylkes Fiskarlag (pdf, 117.4 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 680.6 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 22.9 kB)

Fiskebåt (pdf, 294.7 kB)

Bivdu (pdf, 233.0 kB)

Referat (pdf, 201.4 kB)

Sak 23/2022

Regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen sesongen 2022/2023

Lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen (pdf, 900.0 kB)

Fiskebåt (pdf, 294.7 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 685.8 kB)

Referat (pdf, 156.7 kB)

Sak 24/2022

Regulering av fisket etter tobis i 2023 Tobis (pdf, 685.0 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 128.5 kB)

Fiskebåt (pdf, 294.7 kB)

Referat (pdf, 1.8 MB)

Sak 25/2022

Regulering av fisket etter augepål i 2023

Augepål (pdf, 257.3 kB)

Vedlegg (stor rist) (pdf, 4.5 MB)

Norges Fiskarlag (pdf, 127.5 kB)

Fiskebåt (pdf, 294.7 kB)

Referat (pdf, 2.5 MB)
Sak 26/2022

Regulering av fisket etter raudåte

Raudåte (pdf, 221.2 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 22.8 kB)

Bivdu (pdf, 233.0 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 233.6 kB)

Referat (pdf, 757.9 kB)
Sak 27/2022

Regulering av fisket etter brosme og lange

Brosme og lange (pdf, 364.8 kB)   Referat (pdf, 169.8 kB)
Sak 28/2022

Lærlingkvoteordningen

Lærlingkvoteordningen (pdf, 208.7 kB) Bivdu (pdf, 233.0 kB)  

Sak 29/2022

Regulering av fisket etter pigghå

Pigghå (pdf, 129.5 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 261.7 kB)

Sak 30/2022 Evaluering av tiltak og råd om fiskerireguleringer i Oslofjorden, inkludert tråling

Evaluering av tiltak Oslofjorden (pdf, 224.2 kB)

Evaluering av tiltak - Havforskningsinstituttet (pdf, 656.0 kB)

   
Sak 31/2022 Eventuelt  

Norges Fiskarlag om breiflabb/kveite (pdf, 264.8 kB)

Norges Kystfiskarlag om rekrutteringskvoteordningen (pdf, 23.8 kB)