Handlingsplan - fremtidens fiskerikontroll

Fiskeridirektoratet vedtok i 2021 en handlingsplan for utvikling av fremtidens fiskerikontroll. Handlingsplanen beskriver en rekke tiltak innenfor tre hovedinnsatsområder; digitalisering og dokumentasjon, mer effektiv fiskerikontroll og effektivt reaksjonsapparat ved lovbrudd.

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen