Avventer flytting av hvalrossen

Hvalrossen Freya er sist observert av politiet i Frognerkilen onsdag. Hun har det bra og det ser ikke ut til å oppstå farlige situasjoner.

Forholdene rundt henne er rolige, og det er ingen grunn til å iverksette andre tiltak etter observasjonene gjort til nå.

Vi følger situasjonen tett og har beredskapen klar om flytting blir aktuelt.

Det beste er om naturen går sin gang, og at hun beveger seg vekk fra områder med mye mennesker, sier fungerende kommunikasjonsdirektør Nadia Jdaini i Fiskeridirektoratet.

Fortsett å hold avstand

Hun er et vilt dyr på om lag 600 kg, som ikke nødvendigvis er like dorsk og klossete som man kan få inntrykk av når hun hviler. Det er derfor sterkt frarådet å bade, gå i kajakk eller lignende i området en observerer henne.

Hvalross utgjør normalt ikke en fare for mennesker så lenge en holder avstand. Men når den blir forstyrret av mennesker og ikke får den hvilen den trenger, kan den føle seg truet og angripe. Nærgående folk kan fremprovosere farlige situasjoner.

Bilde av hvalross.
Hvalrossen Freya hviler på en ribb i Snarøykilen 23.juli. Foto: Fiskeridirektoratet

Tidligere saker 

Beredskapen er klar

Rind avslutter hvalrossoppdraget

Trenger fred og ro

Hviler på ribb

Freya har det fint - Hold avstand!

Rind er i Oslofjorden

Blir stresset av folk

Hold avstand til hvalrossen!

Avliving av kvalrossen i Kragerø er ikkje eit alternativ

Oppdatert: 27.07.2022