Rind avslutter hvalrossoppdrag

Vi avslutter observasjonsoppdraget av hvalrossen Freya. Etter vår vurdering har hun det bra og det ser ikke ut til å oppstå farlige situasjoner.

Helt siden fredag har vi observert hvalrossen som har flyttet seg fra Frognerkilen. Siste observasjon av henne er søndag i Snarøykilen i Bærum.

Hun det bra, tar til seg føde, hviler og ser ut til å være i god kondisjon. Forholdene rundt henne er rolige, med få tilfeller av nærgående menneskemøter.

Vårt inntrykk er at folk respekterer budskapet om å holde avstand. Det er viktig for at vi i fortsettelsen skal unngå at det oppstår farlige situasjoner.

Beredskapen er klar

Vi har godt samarbeid med politiet. De fortsetter å observere situasjonen, og orienterer oss om noe oppstår.

Fartøyet vårt Rind skal gjennomføre andre oppdrag i Oslo området. Og ved behov vil derfor kjapt kunne håndtere nye situasjoner rundt hvalrossen Freya. 

Vis hensyn og ikke forstyrr 

Hun er et vilt dyr på om lag 600 kg, som ikke nødvendigvis er like dorsk og klossete som man kan få inntrykk av når hun hviler. Det er derfor sterkt frarådet å bade, gå i kajakk eller lignende i området en observerer henne.

Hvalross utgjør normalt ikke en fare for mennesker så lenge en holder avstand. Men når den blir forstyrret av mennesker og ikke får den hvilen den trenger, kan den føle seg truet og angripe. Nærgående folk kan fremprovosere farlige situasjoner.

Hvalrossen Freya på et båtdekk. Foto: Fiskeridirektoratet
Sist observert i Snarøykilen Foto: Fiskeridirektoratet

Tidligere saker 

Trenger fred og ro

Hviler på ribb

Freya har det fint - Hold avstand!

Rind er i Oslofjorden

Blir stresset av folk

Hold avstand til hvalrossen!

Avliving av kvalrossen i Kragerø er ikkje eit alternativ

Oppdatert: 25.07.2022