Trenger fred og ro

Vi observerte hvalrossen Freya hvilende på en ribb i Snarøykilen lørdag.
Søndag formiddag fant vi henne fremdeles hvilende på ribben.

Nå står vi vakt og fortsetter observasjonsarbeidet med å få kunnskap om beiting og hvilemønster. Og veileder folk om å holde avstand.

Hvalrossen Freya har det bra

Etter vår vurdering har hun det bra, tar til seg føde, hviler og ser ut til å være i god kondisjon. Og så lenge folk holder avstand, ser det ikke ut til å oppstå farlige situasjoner.

Vi ser ingen grunn til å iverksette andre tiltak etter observasjonene gjort til nå. Mandag blir det et internt møte, hvor vi vurderer situasjonen basert på observasjoner i helgen.

Vis hensyn og ikke forstyrr  

Hun er et vilt dyr på om lag 600 kg, som ikke nødvendigvis er like dorsk og klossete som man kan få inntrykk av når hun hviler. Det er derfor sterkt frarådet å bade, gå i kajakk eller lignende i området en observerer henne.

Hvalross utgjør normalt ikke en fare for mennesker så lenge en holder avstand. Men når den blir forstyrret av mennesker og ikke får den hvilen den trenger, kan den føle seg truet og angripe. Nærgående folk kan fremprovosere farlige situasjoner.

Bilde av hvalross som hviler på en ribb.
Foto: Fiskeridirektoratet

Tidligere saker 

Hviler på ribb

Freya har det fint - Hold avstand!

Rind er i Oslofjorden

Blir stresset av folk

Hold avstand til hvalrossen!

Avliving av kvalrossen i Kragerø er ikkje eit alternativ

Oppdatert: 24.07.2022