Nyheter

Kurs for fiskerikyndige 2022

05.07.2022

Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 15. -17. november 2022. Kurset arrangeres i Bergen. Påmeldingsfrist 30. september.

Åpner taretråling på Helgelandskysten

01.07.2022

Fiskeridirektoratet fastsetter nå en forskrift som åpner for å tillate taretråling sør for Vegaøyan verdensarvområde i Nordland fylke. Dermed utvides området for taretråling til også å omfatte sørlige deler av Nordland.

Ny utlysning av pilotprosjektet «Vekt om bord»

28.06.2022

Arbeider du som yrkesfisker? Vi ønsker å etablere et pilotprosjekt for fiskefartøy som leverer reker og fersk konsumfisk, der ressursregistrering og føring av seddel skjer basert på veiing av fangst om bord på fiskefartøyet.

Håndhevelse av nye krav til rømmingshull

15.06.2022

Det er allerede innført krav til rømmingshull i en rekke teinefiskerier for både yrkesfiskere og fritidsfiskere. Fra 1. juli innføres krav til rømmingshull i tre nye fiskerier for yrkesfiskere.