Nyheter

Fagdag i Ålesund – «Hav til munn»

03.11.2022

Den 16. november arrangerer Fiskeridirektoratet tverrfagleg fagdag for ulike kontrolletatar i Ålesund. Fokus på fagdagen er ulike former for fiskerikriminalitet.

Fiskarmanntalet 2023

02.11.2022

Framlegg til fiskarmanntal for 2023 er sett opp og vert lagt ut til offentleg innsyn i tida 10. november 2022 og tre veker framover.

Forskningskvoter for 2023

14.09.2022

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige kvoter forskningskvoter av en begrenset størrelse for tildeling til forsknings- og undervisningsformål. Søknad om forskningskvoter for 2023 må sendes innen 31. oktober 2022.

Forslag til deltakerforskrift for 2023 på høyring

12.09.2022

Strengare krav til eigarskap i ope gruppe, lettare å få leigefartøy i ope gruppe og manntalskravet til landnotfiske etter brisling, er nokre av temaene som er berørt i høyringa til deltakarforskrift i fiskeria for 2023.