Rapportering på havet

Alle norske fiske- og fangstfartøy skal fra og med 1. januar 2024 rapportere fangst og aktivitet på havet, uavhengig av hvor de befinner seg.

Fiske- og fangstfartøy er fartøy som er utstyrt for eller driver fiske og fangst i ervervsøyemed, eller fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy som mottar fangst og lete- og forsøksfartøy. På disse sidene finner du informasjon om rapporteringskravene og hva dataene brukes til.