Økning av maksimalkvoten av sei i Nordsjøen og Skagerrak

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvoten for fartøy med pelagisk trål eller nordsjøtrål i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerak. Maksimalkvoten økes til 800 tonn.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, torsdag 14. september 2023.

Henvendelser: Amund Sæther Eikrem 55 23 80 00

Oppdatert: 14.09.2023