Økte maksimalkvoter i fisket etter snabeluer

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene i trålernes fiske etter snabeluer nord for 62°N med 100 tonn. Ny maksimalkvote er 1 600 tonn.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, torsdag 14. september 2023.

Henvendelser: Amund Sæther Eikrem 55 23 80 00

Oppdatert: 14.09.2023