Historisk merkeregister

Registeret inneholder historiske opplysninger om fartøy og eiere fra 1920 og fram til 2001.

Registeret er digitalisert og gjort søkbart, men skulle det være dårlig kvalitet på enkelte sider, ber vi om tilbakemelding til Fiskeridirektoratets bibliotek .

Merkeregisteret

Les mer

Om merkeregisteret

Fiskeridirektoratets datasett - åpne og sensitive

All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for bruk av offentlige data (NLOD)

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen