Lisenser for UK, EU, Russland, Grønland, Færøyene

Alle norske fartøy må søke om lisens for å kunne operere i andre lands farvann.

Søknad om lisens for å fiske i annet lands sone; EU, Russland, Grønland, Færøyene (altinn.no)

2023Søknad om lisens for å fiske i UK i 2023 (pålogging via ID-porten)

Formål

 • oppnå tillatelse utstedt av britiske myndigheter for fiske i britiske farvann
 • oppnå tillatelse utstedt av EU for fiske i EU-sonen
 • oppnå tillatelse til å fiske i færøysk sone
 • oppnå tillatelse utstedt av russiske myndigheter for fiske i russisk sone
 • oppnå tillatelse utstedt av grønlandske myndigheter for å fiske i grønlandsk sone

Hvem skal bruke skjemaene?

Norske fartøy som ønsker å utøve fiske i UK, EU, Russland, Grønland, Færøyene.

Søknad om lisens for å fiske i britisk sone

Alle norske fartøy som planlegger å gjennomføre fiske i britisk sone må ha lisens fra britiske myndigheter før fisket kan starte.

Gyldig lisens for inneværende år blir ikke automatisk fornyet ved årsskiftet. Dette innebærer at alle fartøy må søke om ny lisens hvert år.

Skjema for neste års lisenssøknader vil bli lagt ut på Fiskeridirektoratets nettsider etter at Norge og Storbritannia har inngått årlig fiskeriavtale, vanligvis i november/desember.

Følgende søknadsprosess gjelder:

 • Lisenssøknad skal fylles ut og sendes til Fiskeridirektoratet. 
  2022Søknad om lisens for å fiske i UK i 2022 (pålogging via ID-porten)
  2023Søknad om lisens for å fiske i UK i 2023 (pålogging via ID-porten)

 • Direktoratet videresender søknadene til United Kingdom Single Issuing Authority (UK SIA).

 • Lisenssøknader som er korrekt utfylt og mottatt av Fiskeridirektoratet innen 10. desember, vil bli oversendt i en samlet pakke til UK SIA. UK SIA tar sikte på å behandle disse søknadene før årsskiftet. Ingen søknader vil bli behandlet i perioden 23. desember–3. januar.

 • Lisenssøknader som mottas av Fiskeridirektoratet etter 10. desember vil bli behandlet fortløpende fra 3. januar.

 • Det må påregnes én ukes behandlingstid fra søknadene mottas av UK SIA.

Lisensdokument

 • UK SIA vil sende et lisensdokument til eier av fartøyet som innvilges lisens. Dersom lisenssøknaden avslås vil UK SIA oppgi årsaken til dette.

 • Lisensdokumentet vil bli tilsendt elektronisk til e-postadressen som oppgis på søknadsskjemaet. Lisensen trer i kraft tidligst 24 timer etter at e-posten er sendt.

 • Norske fartøy må ha tilgang til lisensdokumentet om bord. Elektronisk versjon vil bli akseptert av britiske myndigheter.