Ungdomstillegg

Formålet med ungdomstillegget er å stimulere til rekruttering til fiskeryrket ved å øke driftsgrunnlaget for unge fiskere, som får et garantert kvotetillegg av torsk.

Meld deg på ungdomstillegget

Vilkår

For å kunne fiske på ungdomstillegget må mannlige fiskere være 30 år eller yngre og kvinnelige fiskere må være 40 år eller yngre.

Fisker må videre være majoritetseier i et merkeregistrert fartøy i åpen gruppe.

Med majoritetseier menes den som eier over 50 % av andelene i fartøyet.

Skjema skal sendes inn før fisket tar til.

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen